Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu

No description

Published: 2021
Subject: history
ISBN:
978-80-210-9871-8 (Celý soubor)
978-80-210-9872-5 (Díl 1/1)
978-80-210-9873-2 (Díl 2/1)
978-80-210-9874-9 (Díl 1/2)
978-80-210-9875-6 (Díl 2/2)

Karel Engliš

Josef Menšík (autor předmluvy)

„Velká logika: věda o myšlenkovém řádu“, která ve svém plném rozsahu a v unikátní podobě faksimilií strojopisů vychází poprvé v roce 2021, byla zamýšlena jako hlavní filosofické dílo Karla Engliše (1880–1961). Engliš se k filosofickým úvahám dostal přes otázky spojené s metodologií a filosofií ekonomie. Své první významné dílo na toto téma publikoval v roce 1930 pod názvem „Teleologie jako forma vědeckého poznání“. „Velká logika“ představuje vlastně jen rozšíření jeho pohledu na formální stránku vědeckého poznání v ekonomii i na další vědecké oblasti. V tom se Karel Engliš podobá slavnému britskému ekonomu a filosofovi Johnu Stuartu Millovi, vůdčí postavě (pozdní) britské školy klasické politické ekonomie. Jednou z ústředních myšlenek „Velké logiky“ je Englišovo přesvědčení, že jakékoliv poznání musí v prvé řadě formálně odpovídat použitému myšlenkovému řádu. Charakteristika, která se prolíná celým Englišovým dílem, je systematičnost.

„Velkou logiku“, své životní dílo, psal Engliš během 2. světové války a po roce 1945 byla připravena k vydání. Po nástupu komunistického režimu však jako dílo nežádoucího buržoazního autora vyjít nemohlo a sazba knihy byla rozmetána. Od té doby byl rukopis ukrýván před zabavením a po více než 70 let byl odborné veřejnosti nedostupný. Soubor 4 svazků nyní předkládá čtenářům faksimile Englišových zápisků, a lze tak nahlédnout do způsobu, jakým rukopis vznikal, včetně autorových poznámek, oprav, doplňků. Komplet vychází jako 3. svazek ediční řady „Dílo Karla Engliše“.

 

Whole pack on Munispace

No description

The Josef Hlávka Award 2022.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.