Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku

No description

Published: 2021
Pages: 
Format:
Binding:
Subject: history
ISBN: 978-80-210-9867-1,           978-80-210-9868-8 (online ; pdf)

Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku

Karel Engliš

Sestavili a k vydání připravili: Jiří Blažek, Martin Hlaváč, Jakub Kunert, Pavel Lhota, Alena Mizerová a František Plhoň

Soubor úsměvných historek vypovídá o první republice, její politické a společenské atmosféře. Karel Engliš popisuje mnohé významné osobnosti politického života, například Tomáše Garrigua Masaryka, Antonína Švehlu, či Jana Malypetra, i řadu událostí první republiky s vtipem a elegantním nadhledem. Kniha vychází v roce 2021, kdy si připomínáme šedesát let od úmrtí profesora JUDr. Karla Engliše (1880–1961), zakladatele a prvního rektora Masarykovy univerzity, blízkého spolupracovníka Tomáše Garrigua Masaryka, šestinásobného ministra financí, guvernéra Národní banky Československé, rektora Univerzity Karlovy, vědce, univerzitního profesora, politika, národohospodáře, filosofa a člověka, který se rád smál.

Book Preview
Content
 • Poděkování nakladatele
 • Předmluva k prvnímu vydání.
 • Úvodem.
 • Jak byl „kocur“ (kocour) na „halečkach“ (knedlících).
 • Jak jsme křtili dr. Witta.
 • Pašerákem šperků za miliony.
 • Rigorosum u Randy.
 • Hrabyňská kampelička.
 • Čestným členem České zemské komise pro péči o mládež v Čechách.
 • Censura je zrušena, ať žije censura.
 • Ministr krajan v ministerstvu obchodu ve Vídni.
 • Ministerská služba ve Vídni.
 • Jak slečně Haselmannové vděčím za jednu poučku své theorie státního hospodářství.
 • Každá politická soustava má svou protekci.
 • Když člověk kandiduje mezi živnostníky.
 • I pokrokář se může státi děkanem.
 • Hodnotíme jen to, co nabýváme a co ztrácíme, ne to, co máme.
 • Stvoření světa
 • Jak se může stát člověk snadno biskupem brněnským
 • Jak jsem zjistil, že Weyr neumí dělit
 • Antonín Němec rudý a růžový.
 • Hospodářská theorie v politice
 • Politika a odbornictví
 • Můj první a poslední let
 • Jak pečoval dr. Hnídek o můj spánek.
 • Proč se dali ledaři k národní demokracii.
 • Franc dem!.
 • Jak se vzpíral poslanec Lukavský zdanění kibiců.
 • Úplatný předseda rozpočtového výboru.
 • Letní čas.
 • Jak Švehla referoval o rozdělení Těšínska.
 • Co mi Švehla nechtěl říci.
 • Jak jsme se se Švehlou vyrovnali
 • Jak jsem se stal ministrem v roce 1925.
 • Když se ministr financí dostane do spárů financům.
 • Příroda a politika.
 • Jak se stal dr. František Peroutka ministrem obchodu.
 • Karel Engliš, domkář v Hrabyni.
 • Sonntágovo exposé.
 • Sonntág a taroky
 • Jak jsme žili se Sonntágem v Jugoslávii ve společenství statků
 • Jak Sonntág udělal ze mne pašeráka
 • Jak senátor dr. Witt bouřil proti kongrue.
 • Výkupné z večeře
 • Bečka a Wach- und Schliessgesellschaft
 • I ty, Brute!.
 • Dvojčata paní Maříkové
 • Jak jsem byl tichým společníkem mnoha podniků
 • Jak byl dr. Witt nespokojen s kuřivem.
 • T. Baťovo volební provolání
 • Jak mě učil T. Baťa nosit baťovky.
 • Spropitné Tomáše Bati
 • Jak se stal Weyr presidentem státního úřadu statistického.
 • První promoce na Masarykově universitě
 • Těžký případ ministra financí
 • Jak jsme dělali drobné.
 • Jak souvisela soustava drobných s cenou cigaret
 • Jak jsem zapomenul ženu v úřadě.
 • Iustus titulus v době revoluce
 • Bradáč vydřiduch.
 • Vzpomínka na sekčního šéfa dr. Valníčka v hrabyňském památníku
 • Demise pro 18 haléřů
 • Englický snář
 • Engliš po tmě.
 • Šňupací kupé.
 • Jak mě arcibiskup Stojan „podplatil“.
 • Červený kříž mi koupil harmoniku
 • Jak se můj syn „vyhýbal“ vojenské službě.
 • Rozpravy s dr. Schachtem
 • Jak jsem dostal ostatky krále Jana Lucemburského jako honorář za přednášku v Liberci
 • Jak finanční ministr tancoval podle toho, jak Sonnenschein pískal.
 • Jak by se byl ostravský krajský soud málem proměnil v benzín.
 • Jak mi švec vyléčil podagru.
 • Santo „Januario“
 • Co se mně v Itálii líbilo.
 • Jak se dělají volby.
 • Aby si nemyslili, že jsem hluchoněmý.
 • Aktovka dr. Czecha
 • Ochrana pro ministerské byty.
 • Když bydlí dva ministři na jedné chodbě
 • Kolise právních norem.
 • Malá aktovka
 • Mičurovské vtipy.
 • Když člověku dojde šňupavý tabák
 • Vážený průměr.
 • Jak jsem zastavil úmrtnost pensistů
 • Jak se mluvilo v ministerské radě
 • Harun al Rašid
 • Engliš-pflaster.
 • Ministr a profesor.
 • Celibát kreditní sekce
 • Dr. Plocar a první láska
 • Návštěva dr. Peiskera
 • Jak Antonín Švehla dodělal berní reformu
 • Anekdota v nepříhodnou dobu
 • Z jednání o válečných půjčkách
 • Z jednání o ceny cukru v roce 1920
 • Proč jsem přestal jezdit na koni
 • Jak jsem dal Rašína malovat
 • „Maminčina bluza“.
 • Zlatá střední cesta.
 • Pohádka o chalifu a jeho zubu.
 • Celibát úřednic
 • Kdo je hlava rodiny?.
 • Kníničky a budova právnické fakulty v Brně.
 • Jak jsme obědvali „dlouze“ v Písku
 • Dobrovolná chudoba….
 • Jak jsem musil chrániti presidenta republiky před zasahováním do správy.
 • Jak mi podávalo štěstí ruku
 • Bradáč – semita
 • Než co provedeš, prospi se.
 • Honební právo a spropitné
 • Jak jsem prodloužil trvanlivost vojenských mundurů
 • Co dělá taktika
 • Ono je to Brňák
 • U abstinentů
 • Vyřízení návrhu
 • Jak si Srdínko na mne stěžoval
 • Jeden z vynálezců.
 • Kdo je agrárník
 • Znal mě
 • Provise
 • Co stojí poštovní doprava z ministerstva financí na universitu do Brna za osobu?.
 • Deputace ze Slovenska proti „daňkám“.
 • Deputace židů z Podkarpatské Rusi
 • „Hadimrška“ pro štěstí
 • Weyrův sonet
 • Vodovod v lobkowiczké zahradě.
 • T. G. Masaryk a generálské distinkce
 • Rektorský řetěz pro Masarykovu universitu
 • Kdo co ztratil
 • Jak mě opat Zavoral připravil o pikslu
 • Co je nového?
 • Nebezpečné brejle
 • Návrat K. H. Máchy do Prahy.
 • Vánoční koše.
 • Porostou fíky na kandelábru?.
 • Karikatura dr. Preisse.
 • V lidském srdci je někdy více rozumu nežli v hlavě.
 • Padesátka a šedesátka
 • Ministr Hála pro Hrabyň
 • Kmotrem poštovní spořitelny v Jugoslávii
 • Poslední návštěva u T. G. Masaryka
 • Před válkou
 • Barva, která se nenosí
 • Jubilejní stokoruny.
 • Dcera Karlovy university
 • Boj proti reakci
 • Charta presidenta Beneše k 600letému jubileu university.
 • Doslov
 • Karel Engliš a životní osudy jeho rodiny.
 • Rodina Karla Engliše
 • Medailonky osobností
 • Ediční poznámka.
 • O editorech knihy.
 • Zdroje fotografií a dokumentů

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.