Modelování a simulace komplexních systémů

No description

Published: 2011
Pages: 236
Format: 16× 23 cm
Binding: paperback
Subject: informatics
ISBN: 978-80-210-5318-2, 978-80-210-5807-1 (online : pdf)

Buy book

Jak lépe porozumět světu

Radek Pelánek

Title in English: Modeling and simulation of complex systems

Why are we able to send a rover to Mars yet we do not understand our own brains? Why is it difficult to predict weather or climate change? How can we stop the spread of an epidemic? And who controls a huge flock of birds flying south? The term complex systems denotes serious issues such as climate change or the spread of AIDS, as well as common phenomena such as traffic congestion or movement of sheep in the herd. With modelling, we can better understand these systems, uncover their patterns and even successfully predict their behaviuor. Modelling complex systems is not just science, but to a large extent also art. A good model can change our view of the world and show that even simple rules can lead to complex behaviour and that chance can be the basis of an order. The book is intended for students, teachers and researchers in fields of informatics, natural and social sciences, and to those who are interested in current scientific methods that lie at the boundary between traditional disciplines.

 

Contents
 • Předmluva
 • Část I Obecné principy
  • 1 Úvod
  • 2 Komplexní systémy
  • 3 Uvažování o systémech
  • 4 Zpětná vazba
  • 5 Modelování a simulace
 • Část II Metody modelování a simulace
  • 6 Matematické modelování a systémová dynamika
  • 7 Buněčné automaty a modelování založené na agentech
  • 8 Modelování myšlení a vývoje
  • 9 Komplexní sítě
  • 10 Metody analýzy modelů
 • Část III Případové studie
  • 11 Epidemie
  • 12 Základní principy života
  • 13 Modelování sociálních a ekonomických systémů
  • 14 Spolupráce a soutěžení
  • 15 Meze růstu
  • 16 Příklady aplikací modelování
  • 17 Pákové body
 • Závěr
 • Literatura
 • A Slovníček pojmů
 • B Přehled modelů
 • C Softwarové nástroje
 • D Náměty na cvičení a projekty
 • E Návodné otázky
 • Rejstřík

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.