PF 2017 (CZ only)

1 Jan 2017

Byl vám jednou jeden, jmenoval se Nézny, a ten vám byl tak zbabělý, že se neopovážil vystrčit z domu nos, a když kolem něho letěla moucha, zalezl ihned pod pokrývku. Jednou však přece jen musel ven, vzal tedy šavli a tak s ní příšerně kolem sebe mlátil, až náhodou zabil tři mouchy. Tři mouchy! Měl z toho takovou radost a byl na to tak pyšný, že si dal ihned do šavle vyrýt nápis:

Toto je šavle Néznyova, s níž zabil pětapadesát erchustojských obrů.

Nakladatelství Munipress Vám přeje úspěšný rok 2017!

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.