Nakladatelská úprava knihy

Formální úprava publikací se u nás řídí platnou ČSN 01 0166 a směrnicí Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity. Ve výtvarném a grafickém pojetí knih panuje značná svoboda, avšak je nutné používat prvky vizuálního stylu MU. Bližší informace a šablony jsou uveřejněny v univerzitním BrandCloudu (MUNI → Jednotný vizuální styl MUNI → Publikace).

Připojujeme vzor pro úpravu nakladatelských údajů (v hranatých závorkách [ev. ...] jsou uvedeny nepovinné údaje).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.