ISBN 978-80-210-6715-8
292 str., měkká šitá vazba

Koupit knihu

Prohlédněte si obsah knihy

Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Václav Vávra, Jindřich Štelcl

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-6715-8
DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-6715-2014
Počet stran 292
Vazba měkká šitá vazba
Formát 160 × 230 mm
Obor Ekologie; Geografie, kartografie; Geologie
Rok vydání 2014
Citace Vávra, Václav a Jindřich Štelcl: Významné geologické lokality Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 s. ISBN 978-80-210-6715-8. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6715-2014.

Podrobnosti o knize na webu Českého rozhlasu Leonardo

RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (nar. 1971) – geolog, působí v Ústavu geologických věd na PřF MU a na Katedře biologie PdF MU. Specializuje se mj. na mineralogii, krystalografii a RTG strukturní analýzu.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (nar. 1956) – geolog, výzkumný pracovník Ústavu geologických věd PřF MU a docent na Katedře biologie PdF MU. Je mj. spoluautorem multimediálních mineralogicko-petrografických průvodců po území České republiky.


Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.