Rok vydání: 2015
Počet stran: 198
Rozměry: 15,5 × 22,3 cm
Vazba: brožovaná
Obor: Umění - divadlo; Historie MU
ISBN: 978-80-210-8013-3
DOI:
10.5817/CZ.MUNI.M210-8013-2015

Lichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945

Od druhé světové války po současnost

Václav Horčička a Roland Marxer

Publikace vyšla v německé, resp. lichtenštejnské mutaci roku 2013 jako 7. svazek spisů Česko-lichtenštejnské komise historiků pod názvem Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Autoři statí, Václav Horčička a Roland Marxer, se zabývají specifickými vazbami mezi dějinami mezinárodních vztahů, resp. diplomacie a dějinami státních zásahů do majetkoprávních poměrů. Zaměřují se především na poválečné období a období nejnovějších dějin.


Václav Horčička, je profesorem světových a obecných dějin na Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se nové a nejnovější historii, dějinám mezinárodních vztahů 19. a 20. století, zejména zahraniční politice Rakousko-Uherska, Ruska, resp. Sovětského svazu a Spojených států. Již několik let se také zabývá historií české šlechty, především rody Lichtenštejnů a Schwarzenbergů ve 20. století. Je autorem tří vědeckých monografií a publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech, např. The International History Review, European Review of History, Revue européenne d’Histoire, Zeitschrift für Geschichts­wissenschaft.

Roland Marxer, studoval na Basilejské univerzitě ekonomii a sociální vědy, absolvoval Diplomatickou akademii ve Vídni. Od roku 1977 byl diplomatickým spolupracovníkem Úřadu pro mezinárodní vztahy ve Vaduzu, současného Úřadu pro zahraniční záležitosti. Od roku 1982 až do odchodu do důchodu v roce 2011 tento úřad vedl. V personální unii působil v letech 1989–1991 jako nerezidentní lichtenštejnský vyslanec u Rady Evropy, u ESVO a u mezinárodních organizací v Ženevě (1996–1997) a v Německu (2000–2002). Od roku 1993 až do současnosti působí jako zástupce guvernéra Lichtenštejnska u Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. Od roku 2011 působí jako zahraničněpolitický poradce lichtenštejnské vlády.

Více z Česko-lichtenštejnské komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.