ISBN 978-80-210-8013-3
198 str., brožovaná

Prohlédnout obsah
Prohlédnout seznam literatury

Lichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945

Od druhé světové války po současnost

Václav Horčička a Roland Marxer

Publikace vyšla v německé, resp. lichtenštejnské mutaci roku 2013 jako 7. svazek spisů Česko-lichtenštejnské komise historiků pod názvem Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Autoři statí, Václav Horčička a Roland Marxer, se zabývají specifickými vazbami mezi dějinami mezinárodních vztahů, resp. diplomacie a dějinami státních zásahů do majetkoprávních poměrů. Zaměřují se především na poválečné období a období nejnovějších dějin.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-8013-3
DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-8013-2015
Počet stran 198
Vazba brožovaná
Formát 155 × 223 mm
Obor Umění - divadlo, Historie MU
Rok vydání 2015

Václav Horčička, je profesorem světových a obecných dějin na Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se nové a nejnovější historii, dějinám mezinárodních vztahů 19. a 20. století, zejména zahraniční politice Rakousko-Uherska, Ruska, resp. Sovětského svazu a Spojených států. Již několik let se také zabývá historií české šlechty, především rody Lichtenštejnů a Schwarzenbergů ve 20. století. Je autorem tří vědeckých monografií a publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech, např. The International History Review, European Review of History, Revue européenne d’Histoire, Zeitschrift für Geschichts­wissenschaft.

Roland Marxer, studoval na Basilejské univerzitě ekonomii a sociální vědy, absolvoval Diplomatickou akademii ve Vídni. Od roku 1977 byl diplomatickým spolupracovníkem Úřadu pro mezinárodní vztahy ve Vaduzu, současného Úřadu pro zahraniční záležitosti. Od roku 1982 až do odchodu do důchodu v roce 2011 tento úřad vedl. V personální unii působil v letech 1989–1991 jako nerezidentní lichtenštejnský vyslanec u Rady Evropy, u ESVO a u mezinárodních organizací v Ženevě (1996–1997) a v Německu (2000–2002). Od roku 1993 až do současnosti působí jako zástupce guvernéra Lichtenštejnska u Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. Od roku 2011 působí jako zahraničněpolitický poradce lichtenštejnské vlády.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.