ISBN 978-80-210-8293-9
326 str., brožovaná

Prohlédnout obsah
Prohlédnout seznam literatury

Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století

Majetky, práva, správa

Christoph Maria Merki, Josef Löffler

Publikace vyšla v německé, resp. lichtenštejnské mutaci roku 2013 jako 5. svazek spisů Česko-lichtenštejnské komise historiků pod názvem Das Haus Liechtenstein in den böhmischen Ländern vom Mirrelalter bis ins 20. Jahrhundert. Güter, Rechte, Verwaltung. Autoři Christoph Maria Merki a Josef Löffler se zde zabývají vývojem lichtenštejnských držav a majetkových poměrů v Čechách a na Moravě, pozornost věnují jejich správnímu systému v předmoderní epoše i v průběhu posledních sta let před konfiskováním rodového majetku. Široce pojaté, obsáhlé texty dokládají, že systém lichtenštejnské správy byl hluboce zakořeněn ve středoevropském právním systému, zároveň se však vyznačoval řadou specifických atributů. Ty vycházely jednak z neobvyklého rozsahu a struktury lichtenštenjského majetku, jednak z výsostného postavení Lichtenštejnského knížecího domu ve středoevropské společnosti.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-8293-9
DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-8293-2016
Počet stran 326
Vazba brožovaná
Formát 155 × 225 mm
Rok vydání 2016
Citace Merki, Christoph Maria a Josef Löffler: Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století. Vyd. 1. Vaduz : Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2016. 326 s. ISBN 978-80-210-8293-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8293-2016.

Dr. Christoph Maria Merki (*1960) vystudoval historii a zeměpis na Bernské univerzitě, kde roku 1991 promoval a o deset let později se habilitoval. V letech 2002– 2005 vedl výzkum na Liechtenstein-Institut v Bendern (Lichtenštejnsko) a posléze zde působil jako ředitel (2008–2010). Spolupracoval rovněž s univerzitou v Bernu, mezi léty 2006 až 2011 tu zastával místo odborného asistenta pro hospodářské, sociální a environmentální dějiny a dějiny životního prostředí. Věnuje se lichtenštejnským hospodářským dějinám a na toto téma publikoval několik monografií..

Mag. Josef Löffler (*1980) studoval historii a politologii na Vídeňské univerzitě. V jejím Historickém ústavu pak do roku 2011 působil jako projektový pracovník. Zabývá se správními dějinami, vztahy mezi vrchností a poddanými a selskými obcemi v raném novověku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.