Akademické publikování

Formální úprava publikací se u nás řídí platnou ČSN 01 0166 a směrnicí Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity. Ve výtvarném a grafickém pojetí knih však panuje značná svoboda. Používání prvků nového vizuálního stylu MU není na publikacích s přiděleným ISBN povinné.

Poznámky k připojeným vzorům: 1. v hranatých závorkách [ev. ...] jsou uvedeny nepovinné údaje; 2. grafická úprava vzoru (vodorovné linky) není závazná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.