Nakladatelská úprava knihy

Formální úprava publikací se u nás řídí platnou ČSN 01 0166 a směrnicí Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity. Ve výtvarném a grafickém pojetí knih však panuje značná svoboda. Používání prvků nového vizuálního stylu MU není na publikacích s přiděleným ISBN povinné.

Poznámky k připojeným vzorům: 1. v hranatých závorkách [ev. ...] jsou uvedeny nepovinné údaje; 2. grafická úprava vzoru (vodorovné linky) není závazná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.