DOI, Crossref

Základní informace o DOI a CrossRef

Co je DOI?

DOI je zkratka anglického výrazu Digital Object Identifier – identifikátor digitálního objektu. Jedná se o unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

K čemu lze DOI v praxi použít?

DOI může být využit principiálně k identifikaci jakéhokoliv typu objektů, které mají svou reprezentaci v digitální podobě dostupnou na Internetu (články, knihy, e-learningové publikace, obrázky, tabulky, data, osoby, věci,…). Nejčastěji je DOI v současnosti používán pro časopisecké články. Umožňuje článek globálně jednoznačně identifikovat (na rozdíl od nejednoznačně zapisovaných bibliografických citací), vyhledat jeho aktuální umístění na webu (na rozdíl od URL, které po čase nezřídka přestává být platné a vrací chybu typu „webová stránka nebyla nalezena“) a řadu dalších užitečných služeb.

Jak DOI vypadá?

Identifikátor DOI má následující tvar doi 10.1058/am123456 a skládá se ze dvou částí:

Jak DOI funguje?

Vydavatel (resp. majitel digitálního objektu) přidělí DOI příslušnému digitálnímu objektu a vloží do databáze registrační agentury (CrossRef, viz dále) DOI metadata o digitálním objektu, která obsahují mimo jiné i URL odkazující na aktuální umístění digitálního objektu na webu. Jestliže se digitální objekt přesune na jinou lokaci, je jeho vlastník povinen aktualizovat URL digitálního objektu v databázi registrační agentury. Registrační agentura zajišťuje tzv. směrování DOI identifikátorů: tj. po obdržení DOI identifikátoru vrátí uživateli webovou stránku (response page), která obsahuje plný text digitálního objektu nebo (není-li plný text volně dostupný) jeho bibliografickou citaci a informaci o tom, jak lze plný text objektu získat.

Kdo stojí za DOI a garantuje jeho provoz/rozvoj?

DOI je otevřený systém vytvořený původně na popud Americké asociace vydavatelů. V současnosti se o rozvoj tohoto systému stará mezinárodní asociace IDF (International DOI Foundation), která provozuje základní infrastrukturu a poskytuje licence registračním agenturám pro nasazení DOI v různých aplikačních oblastech (např. CrossRef). Systém DOI je mezinárodním standardem ISO.

Co je CrossRef?

CrossRef je nezisková mezinárodní registrační agentura poskytující organizační a technickou infrastrukturu pro využití DOI v oblasti vědecké literatury. Jejím základním cílem je umožnit globální jednoznačnou identifikaci a propojení vědeckých dokumentů na Internetu (článků v časopisech, knih, sborníků, vysokoškolských kvalifikačních prací, primárních vědeckých dat, aj.). Díky DOI a CrossRef lze například spolehlivě prolinkovat reference u vědeckých článků na příslušné plné digitální texty referencovaných zdrojů. Kliknutím na DOI se uživatel může dostat přímo na plný text zdroje, ať již se nachází na webu kdekoliv.

V současnosti má agentura CrossRef přes 11 tisíc členů ze 118 zemí a v systému bylo zaregistrováno více než 111 milionů DOI.V rámci časopisů je přidělených DOI cca 81 mil. (73 %), monografiím cca 16 mil. (15 %), konferenčním sborníkům cca 6 mil (6 %), preprintům a ostatním digitálním objektům (6 %). Z celkového počtu vydavatelů je 61 % neziskových.