DOI, Crossref

Aktuální informace

Od druhé poloviny roku 2011, kdy se Masarykova univerzita stala jako první VŠ v České republice členem CrossRef, se do systému indexování DOI identifikátorem postupně zapojila většina redakcí odborných časopisů a článkům přidělují DOI kódy. DOI zajišťuje jedinečnou identifikaci digitálního objektu, je neměnné, poskytuje trvalý odkaz na dokument a v současnosti je standardem vědeckého publikování. Na MU používá DOI celkem 37 vědeckých časopisů:

Počet přidělených DOI roste především díky článkům v odborných časopisech, identifikátor mají přidělený také některé odborné monografie (372 ke konci 2019) a příspěvky ve sbornících či samotné sborníky (970 ke konci 2019). Celkový počet aktivních kódů s prefixem MU ke konci roku 2019 byl 6 090. V roce 2019 bylo přiděleno a aktivováno 1 387 DOI.  Narůstá také počet vyhledávaných DOI. Měsíční průměr např. v roce 2015 činil 2 852 vyhledávání, v roce 2019 už byl měsíční průměr 15 325 přístupů, přičemž celkový počet přístupů na DOI MU byl 184 478.

V měsíčním žebříčku 10 nejvyhledávanějších DOI se pravidelně objevují články z časopisů Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Archivum mathematicum, Pedagogická orientace a Masaryk University Journal of Law and Technology. Podle přehledu z prosince 2019 byly nejvyhledávanějšími články:

10.5817/CP2019-1-4

10.5817/CP2016-4-7

10.5817/CP2019-2-2

10.5817/CP2013-1-4

10.5817/CP2014-1-9

10.5817/CP2018-2-4

10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019

10.5817/CP2015-2-3

10.5817/CP2017-4-2

10.5817/CP2014-1-3

Pravidelně pořádáme setkání s redaktory odborných časopisů, kde mimo jiné předáváme informace a zkušenosti se zapojením do systému CrossRef a poskytujeme metodickou podporu redakcím. Ze strany redakcí zazníval požadavek na zavedení celouniverzitního redakčního systému, který by usnadnil práci redakcím, autorům i recenzentům, proto byl v dubnu 2014 založen portál Journals.muni.cz, jenž soustřeďuje všechny časopisy vydávané univerzitou prostřednictvím celouniverzitního redakčního systému Open Journals System (OJS). Portál spravovaný Nakladatelstvím Munipress pomáhá zájemcům orientovat se v nabídce časopisů MU, ale především zjednodušuje redakční proces redakcím, které jej aktivně používají. 20 časopisů v současnosti využívá OJS pro celý redakční proces nebo jeho část, další redakce se se systémem seznamují a připravují se na zapojení. V průběhu roku 2020 bude celý systém aktualizován na nejnovější verzi OJS 3.2.

Portál Journals.muni.cz spravuje a koordinuje Nakladatelství Munipress, redakcím pomáhá se zavedením systému, poskytuje proškolení členů redakce a průběžnou pomoc při práci v systému OJS. Redakční systém OJS usnadňuje a urychluje aktivaci kódů DOI v CrossRef a také využívání služby Cited-by.

V roce 2019 Munipress rozšířil své služby redakcím i autorům o využívání další nabídky CrossRef – Cited-by. Cited-by je jeden z nástrojů pro scientometrii a bibliometrii a je nadstavbou pro přidělování a registraci identifikátorů DOI. Autoři i čtenáři si tak mohou snadno zjistit, kde nalézt články podobného zaměření a jaká je citovanost článku v rámci CrossRef. Služba je poskytována všem, kteří již přidělují svým článkům a monografiím identifikátor DOI. Momentálně je ve službě zaregistrována skoro 1 miliarda referencí napříč celým světem.

Dalšími podobnými nástroji zavedenými v roce 2019 pro sledování citovanosti článků jsou SCOPUS CiteScore a altmetriky PlumX.

V současnosti má agentura CrossRef přes 15 tisíc členů ze 118 zemí a v systému bylo zaregistrováno více než 111 milionů DOI. V rámci časopisů je přidělených DOI cca 81 mil. (73 %), monografiím cca 16 mil. (15 %), konferenčním sborníkům cca 6 mil (6 %), preprintům a ostatním digitálním objektům (6 %). Z celkového počtu vydavatelů je 61 % neziskových.

Více informací o statistikách DOI naleznete na oficiálních stránkách agentury Crossref.