DOI, Crossref

Jaké jsou povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI?

Členem organizace CrossRef se může stát instituce vydávající primárně vědeckou literaturu, která je dostupná online v digitální podobě. Při přidělování DOI čísel digitálním objektům (např. článkům v časopise) má instituce následující povinnosti:

CrossRef poskytuje svým členům řadu nástrojů na podporu výše uvedených činností a rozhraní pro strojové zpracování (viz http://www.crossref.org/help/). Vytvoření systému na přidělování DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétního redakčního a publikačního workflow je již záležitostí dané instituce.

Dostanu se přes DOI vždy na plný text digitálního objektu (článku)?

DOI lze přidělit pouze těm objektům (článkům), jejichž plný text existuje online v digitální podobě. Neznamená to ale, že tento plný text musí být vždy dostupný každému uživateli. Je ponecháno čistě na rozhodnutí vlastníka příslušného digitálního objektu, zda jeho plný text zpřístupní volně komukoliv nebo jen oprávněným uživatelům (např. na základě platby za zpřístupnění) – to již DOI neřeší. Při tzv. směrování DOI (akci, kdy uživatel zadá své síťové službě – např. webovému prohlížeči – identifikátor DOI, a dostane jako odpověď příslušný digitální objekt) je uživateli zobrazen výsledek v podobě tzv. response page, což může být buď plný text digitálního objektu (je-li uživateli přístupný) nebo bibliografická citace příslušného objektu a informace o tom, jak a za jakých podmínek může uživatel získat plný text.

Je systém DOI bezplatný?

Jedním ze základních cílů IDF je poskytnout trvale fungující systém DOI. Aby fungování systému DOI nebylo závislé na dotacích či činnosti bezplatných nadšenců, je systém navržen tak, aby dokázal trvale sám sebe financovat (a zajistil tak zdroje na průběžný rozvoj systému a provoz jeho organizační a technické infrastruktury). Finanční model DOI/CrossRef je nastaven tak, že vydavatelé vědecké literatury platí jednak jednorázový roční poplatek za členství v CrossRef a dále také platí určitou malou částku za každé jimi přidělené DOI (viz Cena za přidělená DOI). Pro uživatele je pak již další využívání systému DOI bezplatné.

Jaká je cena za přidělená DOI?

V současnosti platí členové CrossRef poplatky za přidělená DOI v následující výši:

Aktuální ceník je k dispozici na http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html.