DOI, Crossref

Doplňující informace o DOI/CrossRef

Kdo zaručuje unikátnost přidělovaných DOI?

Systém DOI kontroluje, že stejné DOI není přiděleno vícekrát (pokud dojde při přidělování DOI čísel k takové kolizi, je přidělující instituce povinna ji vyřešit). Organizace přidělující DOI je také odpovědná za to, aby jedné entitě nebylo přiděleno více než jedno DOI.

Jaká je syntaxe DOI čísel?

Syntaxe DOI je v souladu s normou ANSI/NISO Z39.84. Systém DOI je zároveň implementací URI (Universal Resource Identifier), a tedy vychází z definice standardu IETF RFC. Jedná se o nevýznamový identifikátor (jednotlivé části řetězce DOI nemusejí nést význam). Identifikátor DOI je složen ze dvou částí – z prefixu a ze sufixu. Tyto dvě části jsou od sebe odděleny lomítkem. Délka prefixu ani sufixu není omezena. Příklad DOI:

doi 10.5817/am2011058

Prefix je číselný řetězec identifikující jednoznačně instituci přidělující DOI a přiděluje jej registrační agentura CrossRef. Jednou přidělené DOI se nikdy nemění, a to ani v případě, kdy se například změní organizace spravující daný digitální objekt.

Sufix přiděluje samotná instituce tak, aby byl jednoznačný v rámci instituce. Sufix může být bezrozměrný řetěz znaků nebo může obsahovat jiný existující identifikátor (např. ISBN), systém DOI s ním však dále nepracuje jako s dalším identifikátorem, jedná se z jeho pohledu pouze o řetězec znaků. Existující identifikátor však může být využit jinými aplikacemi. I když délka sufixu není omezena, z praktických důvodů se doporučuje používat raději kratší sufixy. Další požadavky na sufix dle CrossRef jsou následující:

Podrobnější doporučení lze nalézt v (nápovědě, část Getting started – Establishing a DOI suffix pattern).

Jak zobrazovat DOI?

Zatímco dřívější doporučení uváděla zobrazovat Crossref DOI čísla u článků a v bibliografických citacích v nativním tvaru (doi 10.1006/abc), nověji se doporučuje zobrazovat je ve tvaru přímo klikatelného permanentního URL http://dx.doi.org/10.1006/abc. Pro více informací viz http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Mohou mít různé verze jednoho díla přidělen různý identifikátor DOI?

DOI identifikuje dílo, nikoliv jeho různé manifestace (provedení). Různým formátům téhož článku (např. verze v HTML, v PDF, tištěná verze) je tedy přiděleno stejné DOI. Na různé formáty je možné odkazovat prostřednictvím mezistránky (interim page), která se zobrazí uživateli po zadání DOI do směrovací služby (typicky serveru dx.doi.org).

DOI může být přiděleno pouze dílu, o němž se nepředpokládá další přidělení DOI (v budoucnu). Např. preprintům či postprintům tedy DOI není přidělováno. Je-li článek publikován online dříve než v tištěné verzi (ahead of print), pak má přiděleno stejné DOI jako následná tištěná verze článku.

Další DOI může být dílu přiděleno v případě dalšího publikování (např. časopisecký článek znovu publikovaný ve sborníku). Článek (dokument) je v tomto případě součástí jiného zdrojového dokumentu (má jiný název a ISSN či ISBN), je součástí jiného ročníku, čísla, nachází se na jiných stránkách a/nebo má přiděleno jiné číslo článku. Podrobněji viz CrossRef Publisher Rules – Membership Rules

Co je směrování DOI a vícenásobné směrování?

Směrování (resolution) je proces, kdy je do síťové služby zadán identifikátor a uživatel následně obdrží informaci (či informace) týkající se entity s daným identifikátorem. V případě systému DOI může být směrování vícenásobné, tj. výsledkem směrovacího procesu nemusí být pouze jedna webová stránka, nýbrž seznam vícero vhodných webových stránek. DOI může reprezentovat více datových hodnot různých typů (např. e-mailových adres či URL) a více datových hodnot stejného typu (různá URL). Zatímco uživatel-člověk může provést manuální výběr z nabízených variant, u uživatele-stroje je vhodné počítat s automatickým zpracováním. Pro směrování (resolution) DOI je používán systém Handle (Handle System), provozovaný Korporací pro národní výzkumné iniciativy (Corporation for National Research Initiatives, CNRI). Současné internetové prohlížeče směrování přímo prostřednictvím DOI nepodporují, v budoucnu by se tato situace mohla změnit.

Pro směrování identifikátorů DOI lze využít:

V současné době je výrazně preferováno využívání proxy serveru dx.doi.org.

Co musí obsahovat stránka s odpovědí?

Stránka s odpovědí (response page), která je uživateli zobrazena po zadání DOI do směrovače, musí obsahovat minimálně úplnou bibliografickou citaci, resp. úplné bibliografické údaje (včetně DOI). Navíc musí být zobrazit mechanismus, jak uživatel může získat přístup k úplnému textu. Většina vydavatelů, kteří jsou členy sdružení CrossRef, uživatelům zobrazuje stránku s abstraktem a umožňuje autentikovaným uživatelům automaticky získat přístup k úplnému textu. V případě vícenásobného směrování je uživateli zobrazena mezistránka, která nabízí více odkazů pro dané DOI. Podrobnější informace o vytváření stránek s odpovědí lze nalézt v nápovědě (část Getting started – Creating response pages).

Kdy je potřeba zadávat DOI do systému CrossRef?

DOI a příslušná metadata je do systému CrossRef potřeba zadávat co nejdříve po online publikaci obsahu (nejlépe do 24 hodin). Pokud ještě není obsah zveřejněn online, může být DOI využito pouze pro interní účely, ale nesmí být zveřejněno (uživatel by od systému obdržel chybovou hlášku).

Jaké nástroje pro práci s DOI nabízí CrossRef?

CrossRef nabízí celou škálu nástrojů a rozhraní vydavatelům i koncovým uživatelům jak pro ruční tak pro strojovou interakci se systémem CrossRef při provádění všech základních činností s DOI (směrování DOI identifikátorů, vyhledávání DOI na základě bibliografických citací, registrace DOI čísel a vkládání metadat do databáze CrossRef, zasílání informací o dodatečně registrovaných DOI, a další). Podrobný popis těchto nástrojů lze získat v nápovědě systému CrossRef (části Deposits, Queries & retrieving metadata, CrossRef system interfaces, Maintaining & working with DOIs, CrossRef Schema, Guidelines, Polices, and FAQs a další).

Jaké další služby CrossRef nabízí?

Kromě základních operací s DOI nabízí CrossRef členským institucím také několik pokročilých navazujících služeb (některé z nich mohou být placené), jako například: