Fotogalerie

Evropská asociace univerzitních nakladatelů (AEUP) se sešla v Rize

[05. 06. - 06. 06. 2018]

Ve dnech 5. a 6. června 2018 proběhl v Rize v Lotyšsku mezinárodní workshop AEUP (Evropská asociace univerzitních nakladatelů) “Keeping up with standards“, kterého jsme se také zúčastnili, jako jediní členové asociace z České republiky.

Pracovní setkání probíhalo na půdě knihovny kampusu RTU (Rižská technická univerzita) za účasti asi třiceti kolegů z evropských univerzit. Hlavním tématem a cílem setkání bylo představit a předat zkušenosti nakladatelů v oblasti redakčních procesů, nastavení a používání standardů v akademickém publikování, jaké kanály jsou využívány při propagaci, šíření a zviditelňování odborných titulů, které distributory a cesty používat pro prodej. V plénu i pracovních skupinách se rovněž diskutovaly používané technické systémy a programy vhodné pro publikování. Velmi zajímavé bylo představení programu Métopes francouzskými kolegy, který nabízí nástroj založený na převodu textových editorů na xml exportovatelném do řady dalších formátů.

Rada AEUP, v níž je i zástupce MU – Mgr. Martina Dvořáková – spolu s ředitelkou Nakladatelství MU Munipress, PhDr. Mizerovou, pozvali účastníky workshopu na konferenci AEUP v roce 2019 do Brna. Program konference “Sharing Academic Knowledge 2019. Current perespectives on means of academic publishing“, konané v roce 100. výročí MU.

Nakladatelství Munipress bylo na setkání největším vydavatelem, s dobře nastavenými redakčními procesy a propracovanými standardy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.