Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache

ISSN 1803-4411 (print)
MK ČR E 18369

Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache

Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache je základní publikací pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím němčiny jako cizího jazyka pracovat ve vědecké sféře, přes různé aspekty její činnosti a zároveň se učit základy didaktických, kulturních nebo literárních dovedností.

Basic information
Editor in chief doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Managing Editor Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.
Published since 2008
Periodicity 2x
Format 145 × 205 mm
Language German
Faculty Faculty of Education
Databases Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR