DOI, Crossref

Aktuální informace

Od druhé poloviny roku 2011, kdy se Masarykova univerzita stala členem CrossRef, se do systému indexování DOI identifikátorem zapojilo několik redakcí odborných časopisů a článkům přidělují jedinečné DOI kódy. V průběhu let 2016/2017 se do systému zapojila Filozofická fakulta MU téměř se všemi svými časopisy, kódy DOI nyní používá celkem 36 časopisů MU:

Počet přidělených DOI roste, především díky článkům v odborných časopisech, identifikátor mají však také některé monografie (365 do konce srpna 2019) a příspěvky ve sbornících a sborníky (969 do konce srpna 2019). Celkový počet kódů s prefixem MU k září 2019 je  5 682. Pro srovnání uvádíme nárůst počtu od zapojení MU do systému: 2011 – 89; 2012 – 302; 2013 – 362; 2014 – 559; 2015 – 576; 2016 – 745; 2017 – 986, , 2018 – 1 062, září 2019 – 947. Roste také počet vyhledávaných DOI. Měsíční průměr např. v roce 2015 činil 2 852 vyhledávání, v roce 2018 už byl měsíční průměr 8 731 přístupů.

V měsíčním žebříčku 10 nejvyhledávanějších DOI se pravidelně objevují články z časopisů Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Archivum mathematicum, Pedagogická orientace a Masaryk University Journal of Law and Technology. Podle přehledu z března 2019 byly nejvyhledávanějšími články:

10.5817/CP2019-1-4

10.5817/CP2013-1-4

10.5817/CP2016-4-7

10.5817/CP2013-1-7

10.5817/CP2019-3-5

10.5817/CP2018-2-4

10.5817/CP2013-3-5

10.5817/CP2014-1-9

10.5817/CP2013-2-3

10.5817/CP2017-4-2

Od roku 2013 pro dohledávání DOI k referencím používáme s vysokou úspěšností nástroj vyvinutý ÚVT MU.

Pravidelně pořádáme setkání s redaktory odborných časopisů, kde mimo jiné předáváme informace a zkušenosti se zapojením do systému CrossRef. Na jednom setkání vyvstal požadavek na zavedení celouniverzitního redakčního systému. V dubnu 2014 byl nasazen redakční systém OJS, který již dříve využívalo několik redakcí, jako celouniverzitní redakční systém pro usnadnění práce redakcí, autorů a recenzentů. Systém využívá k únoru 2019 17 časopisů, další redakce se se systémem seznamují a připravují se na zapojení. V průběhu roku 2019 bude celý systém převeden do verze OJS 3. Stránku journals.muni.cz spravuje a koordinuje nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, které redakcím pomáhá se zavedení systému, poskytuje proškolení členů redakce a průběžnou pomoc při práci v systému OJS. Redakční systém OJS usnadňuje a urychluje aktivaci kódů DOI v CrossRef.

V systému přidělování DOI bylo ke konci roku 2018 zapojeno nad 12 000 vydavatelů a společností; systém registroval více jak 103 mil. přidělených DOI v rámci časopisů (74 %), monografií (15 %), konferenčních sborníků (5 %), preprintů a ostatních digitálních objektů (6 %). Z celkového počtu vydavatelů je 61 % neziskových.