ISSN 1804-2406 (online)

Poslední číslo: 
2018, roč. 10, č. 1

Prohlížet online

ProInflow

ProInflow je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci, proto vítáme i články i v anglickém jazyce.

Základní údaje
Šéfredaktor Ladislava Zbiejczuk Suchá, PhD.
Výkonný redaktor Bc. Miroslava Brázdová, Bc. Roman Novotný
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.