ISSN 1212-9097 (online)

Poslední číslo: 
2018, roč. 19, č. 1

Prohlížet online

Pro-Fil

Elektronický časopis Pro-Fil publikuje příspěvky ze všech oblastí filosofie a příspěvky z oblasti přírodních věd, jež svým zaměřením, obsahem a způsobem zpracování zřetelně přesahují do filosofie. Časopis vychází dvakrát ročně a čtenáři nabízí původní vědecké práce, recenze, polemiky, rozhovory, abstrakty, oznámení, audiovizuální záznamy přednášek a materiály vhodné pro výuku filosofie. Vítáme příspěvky v češtině, angličtině a němčině. Odborné statě prochází řádným, oboustranně anonymním recenzním řízením. Za publikaci neúčtuje časopis žádné poplatky, ani autory nehonoruje. Uveřejněné příspěvky jsou autorsky chráněny. Časopis poskytuje bezplatný přístup k veškerému svému obsahu.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Výkonný redaktor Mgr. Bc. Ivo Pezlar, Ph.D.
Vychází od roku 2010
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.