Universitas - revue Masarykovy univerzity

ISSN 1211-3387 (print)
ISSN 1212-8139 (online)
MK ČR E 19582

Poslední číslo:
2017, č. 50 - mimořádné číslo

S tímto mimořádným číslem bylo vydávání časopisu ukončeno.

Prohlížet online

Revue Universitas začala svou existenci v roce 1968 (1. číslo je datováno do března). Její vznik je spjat mj. se jménem prof. (tehdy ještě doc.) Lubomíra Nového, který se podílel na přípravě její koncepce. Opravňovalo ho k tomu i to, že byl v letech 1958-1967 předsedou redakční rady časopisu "U". Úkolem Universitas podle záměru redakce mělo být informovat o nejdůležitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas věnovat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. (Výtah ze shrnutí programového článku 1968/1).

Základní údaje
Šéfredaktor Doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
Vychází od roku 1968
Periodicita 4x
Formát 148 × 210 mm
Jazyk Čeština
Pracoviště Nakladatelství Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.