Theatralia

ISSN 1803-845X (print)
ISSN 2336-4548 (online)
MK ČR E 18717

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

Základní údaje
Šéfredaktor Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Bc. Dominika Polášková
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 148 × 210 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze SCOPUS, ERIH+, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.