Studia sportiva

ISSN 1802-7679 (print)
ISSN 2570-8783 (On-line)
MK ČR E 17728

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Základní údaje
Šéfredaktor PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Katarína Šimková
Vychází od roku 2007
Periodicita 2x
Formát 180 × 260 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Sportovních studií
Databáze ERIH PLUS, Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.