Studia paedagogica

ISSN 1803-7437 (print)
ISSN 2336-4521 (online)

MK ČR E 18709

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy. Těm nabízíme možnost publikovat v sekci Studentské práce a intenzivní lektorskou podporu při přípravě textu.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Výkonný redaktor doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 4x
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze SCOPUS, ERIH+, Ulrich's, DOAJ, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.