Studia historica Brunensia

ISSN 1803-7429 (print)
ISSN 2336-4513 (online)

MK ČR E 18710

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU. ISSN 1803-7429 (print), ISSN 2336-4513 (online).

Jeho posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých a obecných dějin a také z oblasti pomocných věd historických a z dějin správy.

Časopis STUDIA HISTORICA BRUNENSIA je pokračováním periodika Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická (C) (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), ISSN 0231-7710), které vycházelo od roku 1954 a byly v něm zveřejňovány příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín.

Pod novým názvem (STUDIA HISTORICA BRUNENSIA) a s novým ISSN 1803-7429 vychází časopis nově od roku 2009.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Výkonný redaktor doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 160 × 225 mm
Jazyk Angličtina, Francouzština, Němčina, Ruština
Fakulta Filozofická
Databáze Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.