Studia archaeologica Brunensia

ISSN 1805-918X (print)
ISSN 2336-4505 (online)

MK ČR E 21237

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní vědecké práce, především z oblasti archeologie. Témata příspěvků nejsou nijak chronologicky omezena, mohou sahat od paleolitu po novověk. Z geografického hlediska jsou upřednostňovány články týkající se problematiky střední Evropy, v případě metodicky inovativních příspěvků však není tento prostorový rámec závazný. Dále otiskuje práce z příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Přijímány jsou i recenze na archeologické publikace a kratší zprávy z dění v oboru.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Vychází od roku 2013
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Polština, Slovenština, 
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.