Středoevropské politické studie

ISSN 1212-7817 (online)

Poslední číslo: 
2018, roč. 20, č. 2 - časopis ukončil své vydávání

Prohlížet online

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Petr Spáč, Ph.D., Mgr. Tomáš šmid, Ph.D.
Vychází od roku 1999
Periodicita 4x
Formát 160 × 230 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Sociálních studií
Databáze EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, PROQUEST, CEEOL, Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.