Sociální studia / Social Studies

ISSN 1214-813X (print)
ISSN 1803-6104 (online)

MK ČR E 15090

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Základní údaje
Šéfredaktor Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Výkonný redaktor PhDr. Roman Vido, Ph.D., Mgr. Barbora Hubatková
Vychází od roku 2004
Periodicita 2x
Formát 160 × 230 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Sociálních studií
Databáze ERIH+, DOAJ, Ulrich's, SCOPUS, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.