Slavica Litteraria

ISSN 1212-1509 (print)
ISSN 2336-4491 (online)

MK ČR E 18716

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Slavica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace slavistického literárněvědného bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů a pro vědeckou prostupnost mezi filologickými a dalšími humanitními obory, to vše v souladu s bohatou tradicí i současnou šířkou a hloubkou záběru brněnské slavistiky. 

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU) od r. 2008. Vychází dvakrát ročně.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Výkonný redaktor doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Vychází od roku 2008
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina, Bulharština, Čeština, Němčina, Polština, Ruština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze Ulrich's, ERIH PLUS, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.