Sborník prací PdF MU - řada společenských věd

ISSN 1211-6068 (print)
MK ČR E 19943

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

Časopis vychází od roku 1959.

Časopis vychází 2x ročně.

Časopis je recenzovaným odborným časopisem.

Vydavatelem časopisu je Masarykova univerzita a její pedagogická fakulta, která připravuje budoucí učitele základních škol.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Lukáš Kratochvíl
Vychází od roku 1959
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina, Čeština, Ruština, Slovenština
Fakulta Pedagogická
Databáze ERIH+,  Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.