Revue pro právo a technologie

ISSN 1804-5383 (print)
ISSN 1805-2797 (online)

MK ČR E 19707

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.

Základní údaje
Šéfredaktor JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Výkonný redaktor Ing. Mgr. František Kasl
Vychází od roku 2010
Periodicita 2x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Čeština
Fakulta Právnická
Databáze Ulrich's, ERIH PLUS, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.