Religio: revue pro religionistiku

ISSN 1210-3640 (print)
ISSN 2336-4475 (online)

MK ČR E 6236

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Religio: Revue pro religionistiku je mezinárodní recenzovaný religionistický časopis vydávaný Českou společností pro religionistiku ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o nejstarší religionistické periodikum v ČR; vychází bez přerušení od roku 1993, vždy ve dvou číslech ročně.

Religio uveřejňuje původní výzkumné výsledky, které oborově spadají do religionistiky, a slouží výměně informací a vedení vědeckých polemik a diskusí přispívajících k rozvoji akademického studia náboženství. Jeho snahou je reprezentovat aktuální stav religionistiky a napomáhat jejímu dalšímu rozvoji.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., prof. Luther H. Martin
Výkonný redaktor Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.
Vychází od roku 1993
Periodicita 2x
Jazyk angličtina, čeština, němčina, slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, SCOPUS, Science of Religion, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.