Politologický časopis

ISSN 1211-3247 (print)
ISSN 1805-9503 (online)

MK ČR E 7130

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků původního politologického výzkumu, a tím se významně podílí na konstituování politologie jako vědecké disciplíny a na jejím etablování v rámci ostatních sociálních věd. Časopis přináší studie, články, recenzní stati, diskusní příspěvky, recenze a informace o dění v politologické obci. Texty jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.
Vychází od roku 1994
Periodicita 3x
Formát 165×245mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Sociálních studií – Mezinárodní politologický ústav
Databáze SCOPUS, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, Central and Eastern European Online Library, EBSCO, Emerging Source Citation Index, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.