Pedagogická orientace

ISSN 1211-4669 (print)
ISSN 1805-9511 (online)

MK ČR E 20166

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M. Ed.
Výkonný redaktor Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
Vychází od roku 1990
Periodicita
Formát 148×210mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Pedagogická
Databáze ERIH+, Ulrich's, DOAJ, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.