Opuscula historiae artium

ISSN 1211-7390 (print)
ISSN 2336-4467 (online)

MK ČR E 19263

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Časopis navazuje na někdejší Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), vycházející od roku 1952, jako samostatná řada uměnovědná (F) pak od roku 1957. Pod názvem Opuscula historiae artium časopis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí citačních a abstraktových databází SCOPUS a ERIH PLUS

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Lubomír Slavíček, DrSc.
Výkonný redaktor Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina, Čeština, FrancouzštinaNemčina, Ruština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich's,  SCOPUS, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.