Národohospodářský obzor

ISSN 1213-2446 (print)
ISSN 1804-1663 (online)

MK ČR E 10882

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Národohospodářský obzor je vědecký časopis indexovaný v databázi Scopus, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie, které mají relevanci pro hospodářskou politiku zemí střední a východní Evropy. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1896. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Výkonný redaktor Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Vychází od roku 2001
Periodicita 4x
Formát 165 × 235 mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Ekonomicko-správní
Databáze ERIH+, SCOPUS, WoS (ESCI), Ulrich's, EBSCO, DOAJ, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.