Musicologica Brunensia

ISSN 1212-0391 (print)
ISSN 2336-436X (online)

MK ČR E 18711

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. Z hlediska geografické orientace není časopis nijak regionálně lokalizován. Recenzní řízení probíhá systémem double-blind peer review.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Výkonný redaktor PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Čeština
Fakulta Filozofická
Databáze WoS (ESCI), ERIH+, SCOPUS, DOAJ, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.