Museologica Brunensia

ISSN 1805-4722 (print)
ISSN 2464-5362 (online)

MK ČR E 20739

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Museologica Brunensia

Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. 

Základní údaje
Šéfredaktor Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Lucie Jagošová, Dis.
Vychází od roku 2012
Periodicita 2x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH +, Ulrich’s, SCOPUS, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.