Linguistica Brunensia

ISSN 1803-7410 (print)
ISSN 2336-4440 (online)

MK ČR E 18712

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Linguistica Brunensia vychází od r. 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; návaznost je zachována i v číslování ročníků. Časopis se věnuje obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice

Základní údaje
Předseda redakční rady prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Kristyn Dufková
Editoři Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. a doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 176 × 250 mm
Jazyk Čeština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.