Komenský

ISSN 0323-0449 (print)

ISSN 2695-0162 (Online)

MK ČR E 1591

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis Komenský založil v roce 1873 v Olomouci moravský středoškolský profesor, etnograf a spisovatel Jan Havelka. Od roku 1992 se jeho vydavatelem stala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Je nejstarším pedagogickým periodikem v České republice.

Časopis Komenský je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů, ale také široké veřejnosti, která má zájem o problematiku vzdělávání.

Časopis Komenský přináší odborné články zprostředkovávající výsledky pedagogických výzkumů, zkušenosti a náměty z praxe, reportáže (nejen) ze škol, návrhy alterací autentických výukových situací, recenze českých i zahraničních publikací a řadu dalších postřehů a glos souvisejících s edukační realitou. Časopis tak poskytuje prostor pro prezentaci kvalitních odborných příspěvků, podporuje výměnu zkušeností mezi učiteli z praxe a vytváří platformu k diskusi široké veřejnosti k současným problémům české školy.

Základní údaje
Šéfredaktor Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
Výkonný redaktor doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Vychází od roku 1873
Periodicita 4x
Formát 175 × 250 mm
Jazyk Čeština
Fakulta Pedagogická
Databáze Ulrich's

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.