Interface

ISSN 1803-5248 (print)
MK ČR E 18490

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Dvojjazyčný zpravodaj INTERFACE vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity už od roku 2007. INTERFACE přináší témata z oblasti transferu znalostí a technologií, uplatňování výsledků výzkumu v praxi či úspěšného akademického podnikání. Každé číslo obsahuje rozhovory s vědci, představiteli MU a zástupci firem spolupracujících s univerzitou. Dále ve zpravodaji najdete představení nových technologií vzniklých na MU, články o akcích uspořádaných naším pracovištěm nebo přehled patentů a průmyslových vzorů získaných univerzitou.

Základní údaje
Šéfredaktor RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Iveta Zieglová
Vychází od roku 2007
Periodicita 2x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Pracoviště Centrum pro transfer technologii
Databáze Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.