Graeco-latina Brunensia

ISSN 1803-7402 (print)
ISSN 2336-4424 (online)

MK ČR E 18713

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis Graeco-Latina Brunensia (dále GLB) je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících).

Časopis GLB vychází s vlastním ISSN od roku 2009, navazuje ovšem na předchozí odborné časopisy Filozofické fakulty MU (ISSN 1211–6335): na Řadu klasickou (N) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně v letech 1996 až 2008, a na zakládající Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, vycházející v letech 1956 až 1995.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Výkonný redaktor doc. Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D., PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk čeština, slovenština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, latina

Fakulta Filozofická
Databáze L'année philologique, Medioevo Latino, Poiesis, Ulrich’s, ERIH+, SCOPUS, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.