Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

ISSN 1212-6209 (print)
ISSN 2336-4378 (online)

MK ČR E 19837

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem. Zaměření GVMS spočívá v publikování průběžných zjištění a faktů, nových dat z nejrůznějších geologických disciplin a jejich základní interpretace. Cílem publikace je rychlé informování geologické veřejnosti o nových výzkumech, objevech a pokroku řešených projektů a jejich dílčích závěrech.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.,
Vychází od roku 1994
Periodicita 2x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Přírodovědecká
Databáze SCOPUS, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.