Financial Assets and Investing

ISSN 1804-5081 (print)
ISSN 1804-509X (online)

MK ČR E 199277

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinést nové poznatky v oblasti finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví a právního rámce. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce v angličtině.

Základní údaje
Šéfredaktor Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Výkonný redaktor Ing. Veronika Kajurová
Vychází od roku 2010
Periodicita 3x
Formát 176 × 250 mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Ekonomicko-správní
Databáze ERIH+, DOAJ, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.