Discourse and Interaction

6. 2. 2019

ISSN 1802-9930 (print)
ISSN 1805-952X (online)

MK ČR E 17986

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Discourse and Interaction je lingvistický časopis, který poukazuje na současný výzkum problémů jako je například myšlení v cizím jazyku a s ním související nauka o stylistice.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. Mgr. Dontcheva-Navratilová, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
Vychází od roku 2008
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina
Fakulta Pedagogická
Databáze SCOPUS, CEEOL, ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.