Czech-Polish historical and pedagogical journal

ISSN 1803-6546 (print)
ISSN 2336-1654 (online)

MK ČR E 19444

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Czech-Polish historical and pedagogical journal je rezencovaný odborný česko-polský historicko-pedagogický časopis. Posláním časopisu je přispívat k poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí – Polska a České republiky.
Vychází ve spolupráci s Universitou Wrocław.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Výkonný redaktor prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina
Fakulta Pedagogická
Databáze WoS (ESCI), ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.