Czech Polar Reports

ISSN 1805-0689 (print)
ISSN 1805-0697 (online)

MK ČR E 20406

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Czech Polar Reports je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, technické zprávy o měřících přístrojích, recenze knih z oblasti výzkumu polárních oblastí, a to zejména těchto disciplin: paleontologie, geologie, geochemie, geomorfologie, glaciologie, klimatologie, hydrologie, pedologie, biochemie, ekologie, ekologie, mikrobiologie, a všechny podobory polární botaniky a zoologie.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Josef Hájek, CSc., R. A. Zimmerman
Vychází od roku 2011
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Přírodovědecká
Databáze SCOPUS, CEEOL, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.