Czech Journal of Tourism

ISSN 1805-3580 (print)
ISSN 1805-9767 (online)

MK ČR E 20679

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Czech Journal of Tourism je vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Výkonný redaktor Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Vychází od roku 2012
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
Fakulta Ekonomicko-správní
Databáze ERIH+, DOAJ, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.