Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

ISSN 1802-7962 (online)

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Cyberpsychology je mezinárodní online vydávaný časopis. Časopis nahlíží na sociální vědu z pohledu kyberprostoru. Zároveň je také časopisem interdisciplinárním, publikované články píší studenti psychologie, sociologie, politologie a dalších vědních oborů.

Základní údaje
Šéfredaktor Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D.
Výkonný redaktor Lenka Dedkova, Ph.D.
Vychází od roku 2007
Periodicita 2x + speciál
Jazyk Angličtina
Fakulta Sociálních studií
Databáze WoS, DOAJ, ERIH+, SCOPUS, Ulrich, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.