Časopis pro právní vědu a praxi

ISSN 1210-9126 (print)
ISSN 1805-2789 (online)

MK ČR E 6667

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Výkonný redaktor JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., Mgr. Jana Kledusová, Ing. Mgr. Jaroslav Benák
Vychází od roku 1993
Periodicita 4x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Právnická
Databáze SCOPUS, ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR