Časopis pro právní vědu a praxi

ISSN 1210-9126 (print)
ISSN 1805-2789 (online)

MK ČR E 6667

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Jana Kledusová, Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Vychází od roku 1993
Periodicita 4x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Právnická
Databáze SCOPUS, ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.