Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache

ISSN 1803-4411 (print)
MK ČR E 18369

Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache je základní publikací pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím němčiny jako cizího jazyka pracovat ve vědecké sféře, přes různé aspekty její činnosti a zároveň se učit základy didaktických, kulturních nebo literárních dovedností.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.
Vychází od roku 2008
Periodicita 2x
Formát 145 × 205 mm
Jazyk Němčina
Fakulta Pedagogická
Databáze Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.