Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

ISSN 1803-7380 (print)
ISSN 1336-4408 (online)
MK ČR E 18715

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Uveřejňuje příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

BBGN navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1211-4979, byl zařazen do seznamu ERIH (European Reference Index for the Humanities).

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 145 × 205 mm
Jazyk Angličtina, Finština, Němčina, Dánština, Norština, Švédština
Fakulta Filozofická
Databáze Ulrich's, RVV, ERIH+, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.